Verwerkingsovereenkomst RA Bewindvoering Nederland B.V.

Deze verwerkingsovereenkomst is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de dienstverlening van RA Bewindvoering Nederland B.V.

Doel van de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens heeft als doel het uitvoeren van bewindvoering en aanverwante diensten.

Verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke

RA Bewindvoering Nederland B.V. zal persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Verplichtingen van de verwerker

De verwerker zal persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke en zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de beveiliging van de gegevens te waarborgen.

Duur van de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens zal plaatsvinden gedurende de looptijd van de overeenkomst tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker, tenzij anders overeengekomen.

Contactgegevens

RA Bewindvoering Nederland B.V.

T: 0321 230 030
E: info@rabewindvoering.nl

De Dieze 34a,
8253 PS Dronten