Privacyverklaring RA Bewindvoering Nederland B.V.

RA Bewindvoering Nederland B.V. (hierna “wij”, “ons” of “onze”) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en respecteert uw privacy. In deze privacyverklaring willen we u informeren over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Welke gegevens verzamelen we?

Wij verzamelen verschillende soorten persoonlijke gegevens voor verschillende doeleinden. Deze gegevens kunnen onder meer omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

  • Naam, adres en contactgegevens.
  • Financiële informatie.
  • Gegevens over uw vermogen en schulden.
  • Identificatiegegevens zoals paspoort- of identiteitskaartgegevens.
  • Gegevens over uw gezondheid (voor zover relevant voor onze dienstverlening).

Waarom verzamelen we deze gegevens?

We verzamelen uw persoonlijke gegevens om:

  • Uw bewindvoering te kunnen uitvoeren.
  • Te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
  • Onze dienstverlening te verbeteren.
  • Te voldoen aan eventuele gerechtelijke bevelen of andere juridische verplichtingen.

Met wie delen we uw gegevens?

Wij delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden wanneer dit nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening of wanneer we wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

We nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of diefstal.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Neem contact met ons op via onderstaande contactgegevens als u gebruik wilt maken van deze rechten.

Contactgegevens

RA Bewindvoering Nederland B.V. 

T: 0321 230 030
E: info@rabewindvoering.nl

De Dieze 34a,
8253 PS Dronten