Beschermingsbewind

085-7602480

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 09:00 – 12:00

info@rabewindvoering.nl

Voor informatieve vragen kunt u ons ook altijd mailen.

Beschermingsbewind

Dit is het type bewind bedoelt voor mensen, die door lichamelijke of geestelijke problemen hun financien niet zelf kunnen regelen. Denk hierbij aan het betalen van de vaste lasten zoals de huur of hypotheek en de nuts rekening. Het doen van belastingaangiftes of het betalen van een belastingaanslag. Het aanvragen van toeslagen, zoals zorgtoeslag of huurtoeslag. Deze zaken moeten toch geregeld worden ondanks de problemen en beperkingen. Via een kantonrechter wordt het vermogen van deze persoon onder bewind geplaatst. Hierbij krijgt de bewindvoerder machtiging over het vermogen en de verantwoording over de financien.

Het bewind kan aangevraagd worden door:

N

De betrokkene zelf

N

Familie

N

Voogd, curator of mentor

N

Echtgenoot, geregistreerd partner of ander levensgezelschap

Wat wij doen

N

Beschermingsbewind aanvragen

N

Rekening openen

Na de uitspraak openen wij een beheerrekening, een leefgeldrekening (evt. een spaarrekening) voor u. Uw inkomsten zullen worden ontvangen op deze beheerrekening. Hiervan worden uw maandelijkse betalingsverplichtingen voldaan. De beheerrekening wordt door RA Bewindvoering beheerd.
N

Leefgeld

Aan u zal wekelijks een bedrag aan leefgeld worden overgemaakt naar uw leefgeldrekening. Indien mogelijk, wordt er voor u gespaard. 
N

Instanties inlichten

Alle instanties waarmee u een financiële relatie heeft, worden op de hoogte gesteld van de onderbewindstelling. De correspondentie met deze instanties verloopt voortaan via de bewindvoerder.
N

Aanvragen

Wij verzorgen uw aanvragen voor uitkeringen, toeslagen, kwijtschelding van belastingen en bijzondere bijstand. Bovendien verzorgen wij de jaarlijkse belastingaangifte (box 1)voor inkomstenbelasting.
N

Rekeningoverzicht

U ontvangt maandelijks een rekeningoverzicht. Hierop kunt u zien welke bedragen zijn binnengekomen en welke betalingen er voor u zijn gedaan.
N

Declaraties

Het indienen van declaraties bij uw (zorg) verzekeraar(s) verloopt via de bewindvoerder.
N

Budgetoverzicht

Wij maken een gedetailleerd budgetoverzicht. Daarnaast wordt een plan van aanpak opgesteld. Budgetoverzicht en plan van aanpak worden met u en/of uw begeleiding besproken.
N

Boedelbeschrijving

Wij maken een startbeschrijving van uw vermogen. Deze zogenoemde ‘boedelbeschrijving’ dient te worden overlegd aan de kantonrechter. Daarnaast dient RA Bewindvoering jaarlijks schriftelijk rekening en verantwoording aan u af te leggen over het gevoerde bewind. Deze rekening en verantwoording wordt ook gedeeld met de rechtbank.

Procedure

Tijdens het intakegesprek, welke bij de cliënt thuis of bij een instelling plaats vindt, worden een aantal zaken besproken. Allereerst worden de persoonlijke gegevens gecontroleerd en vastgelegd. We bespreken de leef- en woonomstandigheden van cliënt en de dagbesteding als ook de gezinssituatie. De inkomsten en uitgaven worden in kaart gebracht. En tot slot wordt een inventarisatie gemaakt van het vermogen en de schuldensituatie.
Bij dit gesprek zit indien gewenst een hulpverlener of familielid.

Bewind vraagt u (als verzoeker) aan bij de kantonrechter middels het verzoekschrift. Deze vullen we tijdens het intakegesprek in, zodat het verzoek tot onderbewindstelling direct aangevraagd kan worden. Op het desbetreffende formulier vermeldt u de reden voor de gewenste bewind. Na het indienen van het verzoekschrift volgt allereerst een zitting bij de rechtbank. De kantonrechter beoordeelt of de aangevraagde beschermingsmaatregel noodzakelijk is. In de uitspraak kan de aangevraagde beschermingsmaatregel worden toegewezen. Deze uitspraak heet een beschikking. 

Het bewind gaat in op de dag na verzending van de uitspraak. Vanaf dat moment mag de betrokkene niet meer zelf beslissen over zijn financiën en de onder bewind gestelde goederen. De kantonrechter stelt de goederen van de betrokkene, of een deel daarvan, onder bewind (bv. geld, loon, auto, huis). De bewindvoerder wordt aldus benoemt om de financiële zaken van de betrokkene te regelen en diens goederen te beheren.

RA bewindvoering helpt u verder.

Heeft u een onstabiele situatie en bent u daarom het overzicht kwijt?