Beschermingsbewind

Als u niet meer zelfstandig uw financiën op orde kunt krijgen, dan is beschermingsbewind wellicht een optie voor u. Beschermingsbewind kunt u zien als een wettelijke beschermingsmaatregel. Heeft u schulden en kunt u uw rekeningen niet meer betalen? RA Bewindvoering Nederland helpt u graag om weer zicht te krijgen op uw financiële situatie.

Beschermingsbewind is bedoeld voor mensen die door lichamelijke of geestelijke problemen hun financiën niet zelf kunnen regelen. Denk hierbij aan:

Vaste lasten

Het betalen van de vaste lasten,
zoals de huur of hypotheek.

Belasting

Het doen van belastingaangiftes of het betalen van een belastingaanslag

Toeslagen

Het aanvragen van toeslagen, zoals zorgtoeslag of huurtoeslag.

Deze zaken moeten toch geregeld worden, ondanks de problemen en beperkingen. Via een kantonrechter wordt het vermogen van de betreffende persoon onder bewind geplaatst. Dit betekent dat de bewindvoerder machtiging krijgt over het vermogen en de verantwoording over de financiën.

De procedure van bewindvoering

1.

Intakegesprek

RA Bewindvoering Nederland staat u bij vanaf het begin. Bewind vraagt u (als verzoeker) aan bij de kantonrechter middels het verzoekschrift. Deze vullen we tijdens het intakegesprek samen in, zodat het verzoek tot onderbewindstelling direct ingediend kan worden. Tijdens het intakegesprek, welke bij de cliënt thuis of bij een instelling plaatsvindt, worden een aantal zaken besproken. Allereerst worden de persoonlijke gegevens gecontroleerd en vastgelegd. We bespreken uw leef- en woonomstandigheden, de dagbesteding en de gezinssituatie. De inkomsten en uitgaven worden in kaart gebracht. Tot slot wordt een inventarisatie gemaakt van het vermogen en de schuldensituatie. Bij dit gesprek zit indien gewenst een hulpverlener of familielid.

2.

Indienen verzoekschrift beschermingsbewind

Na het indienen van het verzoekschrift volgt allereerst een zitting bij de rechtbank. De kantonrechter beoordeelt of de aangevraagde beschermingsmaatregel noodzakelijk is. In de uitspraak kan de aangevraagde beschermingsmaatregel worden toegewezen. Deze uitspraak heet een beschikking.

Tussen het moment van de aanvraag van beschermingsbewind en de uitspraak van de rechter, zit soms 6 tot 8 weken. In die tijd kan er veel gebeuren wat betreft het betalen van uw rekeningen. Ten opzichte van andere bewindvoerders, start RA Bewindvoering Nederland daarom alvast met het traject en nemen wij direct uw betalingen over. Wij zijn verantwoordelijk voor uw budgetbeheer en wij moeten dan ook regelmatig verantwoording afleggen aan de kantonrechter.

3.

Start bewindvoering

Het bewind gaat in op de dag na verzending van de uitspraak. Vanaf dat moment mag de betrokkene niet meer zelf beslissen over zijn financiën en de onder bewind gestelde goederen. De kantonrechter stelt de goederen van de betrokkene, of een deel daarvan, onder bewind (bijvoorbeeld geld, loon, auto, huis). De bewindvoerder wordt aldus benoemt om de financiële zaken van de betrokkene te regelen en diens goederen te beheren.

Voor wie is het geschikt

Beschermingsbewind wordt toegewezen aan iedere persoon met een leeftijd van 18 jaar of ouder, die niet meer in staat is de eigen financiën te regelen. De redenen hiervoor kunnen uiteenlopen. Bewindvoering kan bijvoorbeeld nodig zijn, omdat iemand een psychiatrische achtergrond heeft, problematische schulden heeft of in geval van ziekte. Tot slot worden tevens zorgpatiënten onder bewind gesteld. Dit zijn mensen die kampen met fysieke of mentale klachten en daarom het eigen budgetbeheer uit handen geven. Ook hiervoor is RA Bewindvoering Nederland beschikbaar. De procedure en werkwijze is hetzelfde voor zorgpatiënten, echter gaat het in dit geval niet altijd om schulden.

Het bewind kan aangevraagd worden door:

N

Voogd, curator of mentor

N

Echtgenoot, geregistreerd partner of ander levensgezelschap

N

Familie

N

De betrokkene zelf

Bewindvoering voor zorgcliënten

Het kan gebeuren dat iemand wegens fysieke of mentale klachten niet meer in staat is zijn of haar eigen financiën op orde te houden. Om te voorkomen dat dit resulteert in financiële problemen, treedt RA Bewindvoering Nederland tevens op als bewindvoerder voor zorgcliënten.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Contactgegevens

Postbus 217
8250 AE Dronten

E: info@rabewindvoering.nl
Vul ons contactformulier in

T:
 0321-230030
Bereikbaar ma t/m vrij 12:30 - 15:00

KvK: 77029771

Over ons

RA Bewindvoering Nederland helpt en ondersteunt mensen die niet in staat zijn hun financiële administratie bij te houden.

Met een team van zorgvuldige en deskundige medewerkers nemen wij uw financiële zorgen over door budgetbeheer of bewindvoering voor u op te starten.

Keurmerk

RA Bewindvoering Nederland is aangesloten bij 2 brancheorganisaties. Hierdoor kunt u van ons verwachten dat u de best mogelijke hulp krijgt op een professionele manier.