Beschermingsbewind

0321-230030

ma t/m vrij 09:00 - 12:30
Postbus 217, 8250 AE Dronten

info@rabewindvoering.nl

Voor informatieve vragen kunt u ons ook altijd mailen.

Beschermingsbewind

Als u niet meer zelfstandig uw financiën op orde kunt krijgen, dan is beschermingsbewind wellicht een optie voor u. Beschermingsbewind kunt u zien als een wettelijke beschermingsmaatregel. Heeft u schulden en kunt u uw rekeningen niet meer betalen? RA Bewindvoering Nederland helpt u graag om weer zicht te krijgen op uw financiële situatie.

Wat is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind is bedoeld voor mensen die door lichamelijke of geestelijke problemen hun financiën niet zelf kunnen regelen. Denk hierbij aan:

N

Het betalen van de vaste lasten, zoals de huur of hypotheek.

N

Het doen van belastingaangiftes of het betalen van een belastingaanslag

N

Het aanvragen van toeslagen, zoals zorgtoeslag of huurtoeslag.

Deze zaken moeten toch geregeld worden, ondanks de problemen en beperkingen. Via een kantonrechter wordt het vermogen van de betreffende persoon onder bewind geplaatst. Dit betekent dat de bewindvoerder machtiging krijgt over het vermogen en de verantwoording over de financiën.

“Wanneer iemand zijn of haar financiën niet meer kan beheren, kan dit leiden tot grote problemen.”

De procedure van bewindvoering

Intakegesprek

RA Bewindvoering Nederland staat u bij vanaf het begin. Bewind vraagt u (als verzoeker) aan bij de kantonrechter middels het verzoekschrift. Deze vullen we tijdens het intakegesprek samen in, zodat het verzoek tot onderbewindstelling direct ingediend kan worden. Tijdens het intakegesprek, welke bij de cliënt thuis of bij een instelling plaatsvindt, worden een aantal zaken besproken. Allereerst worden de persoonlijke gegevens gecontroleerd en vastgelegd. We bespreken uw leef- en woonomstandigheden, de dagbesteding en de gezinssituatie. De inkomsten en uitgaven worden in kaart gebracht. Tot slot wordt een inventarisatie gemaakt van het vermogen en de schuldensituatie. Bij dit gesprek zit indien gewenst een hulpverlener of familielid.

Indienen verzoekschrift beschermingsbewind

Na het indienen van het verzoekschrift volgt allereerst een zitting bij de rechtbank. De kantonrechter beoordeelt of de aangevraagde beschermingsmaatregel noodzakelijk is. In de uitspraak kan de aangevraagde beschermingsmaatregel worden toegewezen. Deze uitspraak heet een beschikking.

Tussen het moment van de aanvraag van beschermingsbewind en de uitspraak van de rechter, zit soms 6 tot 8 weken. In die tijd kan er veel gebeuren wat betreft het betalen van uw rekeningen. Ten opzichte van andere bewindvoerders, start RA Bewindvoering Nederland daarom alvast met het traject en nemen wij direct uw betalingen over. Wij zijn verantwoordelijk voor uw budgetbeheer en wij moeten dan ook regelmatig verantwoording afleggen aan de kantonrechter.

Start bewindvoering

Het bewind gaat in op de dag na verzending van de uitspraak. Vanaf dat moment mag de betrokkene niet meer zelf beslissen over zijn financiën en de onder bewind gestelde goederen. De kantonrechter stelt de goederen van de betrokkene, of een deel daarvan, onder bewind (bijvoorbeeld geld, loon, auto, huis). De bewindvoerder wordt aldus benoemt om de financiële zaken van de betrokkene te regelen en diens goederen te beheren.

Voor wie is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind wordt toegewezen aan iedere persoon met een leeftijd van 18 jaar of ouder, die niet meer in staat is de eigen financiën te regelen. De redenen hiervoor kunnen uiteenlopen. Bewindvoering kan bijvoorbeeld nodig zijn, omdat iemand een psychiatrische achtergrond heeft, problematische schulden heeft of in geval van ziekte. Tot slot worden tevens zorgpatiënten onder bewind gesteld. Dit zijn mensen die kampen met fysieke of mentale klachten en daarom het eigen budgetbeheer uit handen geven. Ook hiervoor is RA Bewindvoering Nederland beschikbaar. De procedure en werkwijze is hetzelfde voor zorgpatiënten, echter gaat het in dit geval niet altijd om schulden.

Het bewind kan aangevraagd worden door:

N

De betrokkene zelf

N

Familie

N

Voogd, curator of mentor

N

Echtgenoot, geregistreerd partner of ander levensgezelschap

RA bewindvoering Nederland helpt u verder.

Heeft u een onstabiele situatie en bent u daarom het overzicht kwijt?